Inim - system alarmowy może więcej

SmartLiving Systems:połączenie alarmu z automatyką domowa

 

Ponadczasowy oraz pierwszy na zmieniającej się scenie systemów alarmowych nowo zaprojektowana centrala alarmowa INIM oraz urządzenia współpracujące są oparte na technologiach nowej generacji i na architekturze pionierskiego systemu. Wszystkie produkty zostały zaprojektowane tak, aby w pełni wykorzystać najnowszą technologię mikroprocesorową, architekturę magistrali i środki komunikacji. Wynikiem tego jest gama prawdziwie innowacyjnych technologicznie produktów o lepszej wydajności. Wysoce konkurencyjna centrala SmartLiving posiada istotne funkcje rzadko występujące w komercyjnych systemach użytkowych. Ta zoptymalizowana i wydajna centrala posiada najwyższej klasy funkcje takie jak: graficzne wyświetlacze, funkcję text-to-speech, komunikator głosowy, elastyczny hardware, transmisję głosową z szyfratora do szyfratora, łączność IP.

 

 

Terminale SmartLiving

Technologia SmartLiving wykracza poza standardowy układ wejści i wyjść i wprowadza nową koncepcję linii. Koncepcja ta oparta jest na opatentowanej przez INIM technologi FlexIO. Linie nie są fabrycznie zdefniowane, bo mogą być skonfigurowane jako wejścia lub wyjścia podczas instalacji systemu.
Ponadto system linii SmartLiving (15 na SmartLiving 515, 50 na SmartLiving1050 i 100 na SmartLiving10100) może być dowolnie skonfigurowany pozwalając instalatorowi mieć kontrolę nad każdą linią.

INIM oferuje 5 modeli: SmartLiving515 BOX, SmartLiving1050 BOX, SmartLiving1050 KIT, SmartLiving10100 KIT 3A oraz SmartLiving10100 KIT 5A. Zakres zastosowań tej rodziny obejmuje od 5 linii w modelu "515" do 100 linii (200 linii - opcja podwajania) w modelu "10100". Wszystkie modele oferują szereg ciekawych funkcji.

Powyższe centrale oferują opcje podwojenia linii udostępniając usługę odpowiednio "515" - do 30 czujników, "1050" - do 100 czujników i "10100" - do 200 czujników. Szczególnie interesującą funkcją jest nowa koncepcja linii powiązanych z technologią FlexIO. Ta koncepcja rewolucjonizuje statyczną perspektywę układu wejść i wyjść i dostarcza instalatorowi więcej łatwo dostosowujących się do preferencji użytkownika rozwiązań.

Punktem stycznym dla instalatora i użytkownika jest funkcja Easy4U, która zapewnia przejrzyste i czytelne instrukcje, które prowadzą operatora poprzez różne funkcje. Ten przyjazny głosowy i wizualny przewodnik "follow me" oferuje serię skutecznych rozwiązań, które są kompatybilne z systemem i dają dostêp do "Skrótów". Skróty te mogą być używane do różnych komend i powodują, że operacje kluczy szyfrowych (brelok, karta) są mniej monotonne i mniej podatne na błędy. W ten sposób mogą być wyeliminowane skomplikowane sekwencje zarówno dla instalatora jak i użytkownika.

Rdzeniem systemu jest I-BUS, nowej generacji typ komunikacji zewnętrznej stworzonej przez INIM. I-BUS może przesyłać pakiety danych z niezwykłą szybkooecią i jest niezrównany na rynku. Charakterystyka i osiągi I-BUS pozwalają na transmisję głosową od punktu do punktu, odporną na szumy. Osiągnięte zostało to przez zastosowanie technologii VoIB, która bazuje na zasadzie działania I-BUS i tym samym eliminuje potrzebę dodatkowego okablowania.

 

I-BUS daje możliwoość ulepszenia systemu SmartLiving zgodnie z zapotrzebowaniem. Magistrala akceptuje czytniki, klawiatury LCD, płyty rozszerzeń IN/OUT i bezprzewodowe urządzenia nadawczo-odbiorcze. Centrale SmartLiving może automatycznie zapisywać inne urządzenia podłączone do systemu, co ułatwia proces konfiguracji systemu.

 

Moduł ekspandera Flex5 zwiększa ilość wejść (linii) i wyjść dostępnych w systemie SmartLiving. Moduł zasilany jest poprzez I-BUS. Dwa pomocnicze wyjścia zasilania mają zabezpieczenia przed zwarciem i przeciążeniem. Płyta Flex5 ma 5 terminali, które mogą być użyte jako wejścia lub wyjścia. Jeśli zaprogramuje się je jako wejścia, terminale od 1 do 4 bezpooerednio akceptują czujniki rolet i wibracyjne. Jeżli zaprogramuje się jako wyjścia, terminale mogą być obciążone maksymalnie do 150mA. Moduł Flex5 ma wbudowany brzęczyk, który może być aktywowany oddzielnie z linii. Urządzenie chronione jest przed otwarciem i oderwaniem (tamper). Ochrona ta może być wyłączona zworką jeśli jest taka konieczność.

 

Moduł SmartLAN

Zdolność do połączenia z innymi urządzeniami i dostępność to dwie szybko rozwijające się koncepcje, które przedostały się z profesjonalnego świata do środowiska naturalnego i codziennego życia większości ludzi. Dostęp do Internetu już nie jest tylko przywilejem biznesu ale także zadomowił się w prywatnych gospodarstwach. Moduł SmartLAN używa internetu, aby zapewnić systemowi SmartLiving najwyższej klasy funkcje łącznooeci i komunikacji. INIM oferuje 2 dodatkowe moduły, które zapewniają łączność z Internetem: SmartLAN/SI i SmartLAN/G. Wszystkie centrale SmartLiving mają możliwość połączeń IP. Oba moduły łatwo montuje się w centrali. SmartLAN chroni centralę przed niebezpieczeństwem dostępu osób nieupoważnionych przez użycie rygorystycznego procesu szyfrowania co zapewnia systemowi wysoki poziom bezpieczeństwa. Co więcej, aby zachować prostotę w administrowaniu siecią, moduły SmartLAN wyposażone są w przyjazne oprogramowanie do zarządzania adresami IP.

 

 

 

SmartLAN/SI
Platforma "system-on-chip" użyta w module SmartLAN/SI zapewnia transfer danych z punktu
do punktu i szybkie połączenie z internetem. Możliwe jest zdalne połączenie i zaprogramowanie
centrali lub kontrola systemu przez oprogramowanie SmartLeague.
W efekcie moduł SMartLAN/SI daje ten sam poziom dostępu do systemu jak łącze lokalne
RS232.

SmartLAN/G
Moduł SmartLAN/G działa w ten sam sposób jak SmartLAN/SI ale dodatkowo oferuje
zaawansowane funkcje zdalnego dostępu i komunikacji. SmartLAN/G ma możliwość
automatycznego wysyłania e-mail z bieżącymi zdarzeniami. Każdy e-mail zawiera temat,
załączone pliki zapisane na karcie SD i wiadomość tekstową zawierającą bezpośrednie linki
do domeny lub urządzeń IP takich jak np. kamera IP. SmartLAN/G oferuje użytkownikowi
globalny dostęp do jego centrali przez każdą przeglądarkę internetową. Po identyfikacji
wprowadzonych kodów uąytkownika SmartLAN web serwer zapewnia połączenie PC
z wirtualną klawiaturą co pozwala użytkownikowi na pracę w systemie. Kontrola systemu za
pomocą wirtualnej klawiatury jest szybka i łatwa. Ta funkcja zapewnia firmom instalującym
bezproblemowy dostęp do wszystkich systemów i pozwala przeglądać/zmieniać przez
internet parametry podłączonej centrali bez żadnego dodatkowego oprogramowania INIM.
Wirtualna klawiatura jest jedną z wielu ważnych funkcji, jakie oferuje web serwer, który
pozwala użytkownikowi na zarządzanie partycjami, liniami, przeglądanie rejestrów i czasów
zaprogramowanych zdarzeń.

 

SmartLink
PSTN/GSM komunikator

SmartLink to odpowiedź na wszystkie potrzeby łączenia sieciowego poprzez PSTN i GSM. SmartLink posiada nastepujące funkcje:
• Wybór głosowy i cyfrowy w sieci GSM
• Wybór głosowy i cyfrowy w sieci PSTN
• Dialer SMS
• Zarządzanie komendami przez SMS
• Zarządzanie komendami przez sieć GSM poprzez tony DTMF
• Zarządzanie komendami przez sieć PSTN poprzez tony DTMF
• Identyfikacja dzwoniącego (Caller ID)
• Filtr połączeń przychodzących i wychodzących
• Niezależna centrala antywłamaniowa dla małych projektów komercyjnych.
Generator linii rezerwowej
Ta funkcja zapewnia podłączenie urządzenia do terminalu SmartLink z kanałem dwustronnej komunikacji jeżeli linia PSTN jest niedostępna.
Zdarzenia
Prawdziwy potencjał modułu widać tylko wówczas kiedy SmartLink nie jest ograniczony tylko do zastosowania jako generatora linii rezerwowych. Został zaprojektowany aby dołączyć funkcje, które zazwyczaj dają oddzielnie połączone urządzenia. Rdzeniem konstrukcji jest lista zdarzeń jakie rozpoznaje i wytwarza to urządzenie. Elastyczna konstrukcja pozwala instalatorowizaprogramować funkcje tj. aktywacja głosowa lub cyfrowa, kontrola wyjściowa i aktywacja zaawansowanych funkcji - oddzielnie dla każdego zdarzenia.
Wybór głosowy i cyfrowy
Kiedy SmartLink łączy się cyfrowo i może automatycznie generować połączenia i wysyłać wiadomooeci głosowe oraz raporty ContactID przez linie naziemną lub sieć GSM. Funkcję wyboru głosowego zapewnia moduł dżwiękowy SmartLogos60.
Dialer SMS
Funkcja dialera zarządza 10 numerami telefonicznymi i zapewnia 10 edytowalnych wiadomości.
Terminale wejściowe i wyjściowe
SmartLink ma 5 terminali, które mogą być zaprogramowane jako wejściowe lub wyjściowe lub jako oba razem (opatentowane). Ta innowacyjna funkcja zapewnia maksymalną elastyczność wejść i wyjść.
Funkcje kontroli antywłamaniowej.
Poprzez wybranie tej opcji, urządzenie doda funkcję antywłamaniową do listy zadań. Operacje uzbrojenia/rozbrojenia mogą być dokonane przy użyciu wejścia kluczującego albo poprzez telefoniczny wybór tonowy DTMF lub przez bezpłatne wywołanie SmartLink . Po identyfikacji dzwoniącego system się uzbroi/rozbroi i potwierdzi operację za pomocą oddzwonienia zwrotnego.
Identyfikacja "dzwoniącego"
Funkcja identyfikacji dzwoniącego jest szczególnie interesująca. Funkcja ta pozwoli użytkownikowi aktywować wyjścia, syreny, fltr połączeń przychodzących i wychodzących, przydzielić przychodzące wiadomooeci SMS do zaprogramowanych numerów i uzbroić/rozbroić system (jeśli zezwala na to funkcja kontroli antywłamaniowej).

Komendy SMS
Aktywacja wyjść, aktywacja syren i zapytanie o status urządzenia może być dokonana przez wiadomość SMS po potwierdzeniu hasłem jeśli jest takie wymagane.
Komendy DTMF
Urządzenie może odpowiadać na połączenia przychodzące z sieci PSTN i GSM oraz wykonywać polecenia tonowe DTMF tj. uzbroić/rozbroić, zapytanie o status wyjścia, aktywacja wyjść, aktywacja syren i skasowanie połączeń oczekujących. Te polecenia mogą być wykonywane po potwierdzeniu hasłem lub bez jego koniecznooeci.
Oprogramowanie
Oprogramowanie SmartLeague obsługuje linię produktów SmartLink. To innowacyjne oprogramowanie funkcjonuje pod znakiem handlowym " .NET " i dostarcza instalatorowi łatwe w użyciu narzędzie programowania.

 

Moduł GSM Nexus
Moduł GSM/GPRS Nexus/G

Nexus to moduł GSM podłączany za pomocą magistrali I-BUS do centrali SmartLiving. Dzięki temu Nexus oferuje znakomite możliwości funkcjonalne. Zawdzięcza je właśnie "bliskiej" współpracy z centralą łącząc się z nią za pomocą magistrali I-BUS do której podłączone są wszystkie pozostałe elementy systemu (ekspandery, klawiatury, czytniki, transceivery bezprzewodowe czy syreny). Nexus-a można zamontować w obudowie centrali (wymiary identyczne jak moduł ekspandera Flex5/U) lub na końcu magistrali w dowolnym miejscu. Nawet jeśli Nexus utraci komunikację z centralą z powodu usterki lub zamierzonego działania to i tak jest w stanie sam z siebie wysłać SMS , raport cyfrowy lub nawiązać połączenie głosowe.

Gdy moduł Nexus jest podłączony do magistrali można centralę zaprogramować, aby nawiązywała połaczenie głosowe lub cyfrowe (np. do stacji monitoringu) poprzez zwykłą linię telefoniczną i jednoczeoenie poprzez sieć GSM z użyciem Nexus-a. Urządzenie zapewnia maksimum dowolności wyboru i jest proste w programowaniu. Nexus oferuje również funkcje wysyłania/odbierania wiadomooeci SMS. Pozwalają one na sterowanie centrali za pomocą wcześniej zaprogramowanych komunikatów dla każdego zdarzenia, jak również pozwala użytkownikowi na wysłanie SMS-a z komendą do centrali alarmowej taką jak np.: uzbrojenie/rozbrojenie systemu, aktywacja dowolnego scenariusza, aktywacja/dezaktywacja wyjść. Wszystkie te operacje są chronione hasłem dostępu (wymagają również identyfikacji numeru osoby dzwoniącej lub wysyłającej SMS-a). Urządzenie jest wyposażone w praktyczną zewnêtrzną antenę z magnetyczną stopką oraz 3 m kablem ze złączem.

 

Urządzenia bezprzewodowe centrali SmartLiving AIR2

System bezprzewodowy Air2 działa na częstotliwości 868MHz i co więcej stosuje technologię dwukierunkowej transmisji sygnału. Oznacza to, że wszystkie urządzenia systemu transmitują I odbierają sygnały. Ta dwukierunkowa technologia transmisji oznacza także, że tradycyjny odbiornik został zastąpiony przez lepsze urządzenie, które nie tylko odbiera ale także wysyła sygnały do wszystkich urządzeń systemu. Urządzenie nadawczo-odbiorcze (transceiver) połączone jest bezpooerednio do I-BUS i pozwala w pełni na zintegrowane zarządzanie wszystkimi bezprzewodowymi oraz przewodowymi urządzeniami. Wysoce wydajny bezprzewodowy system Air2 zapewnia kompletną ochronę. Wybierając Air2 ograniczysz czas instalacji do minimum i tym samym zapewnisz całkowitą ochronę trudno dostępnych miejsc. Air2 może być zainstalowany bez naruszenia struktury konstrukcji obiektu, który ma być chroniony i dlatego można go zastosować w budynkach użytecznooeci publicznej tj. kościoły, muzea, tam gdzie roboty budowlane ingerowałyby w budynek.

Air2-BS100 Bezprzewodowe urządzenie nadawczo-odbiorcze (transceiver).
Bezprzewodowy transceiver z interfejsem I-Bus łącznooeci z centralą SmartLiving. Moduł ten ma możliwość zarządzania 50 urządzeniami (IR 100 PIR i MC100 kontaktron) oraz 100 bezprzewodowymi pilotami KF100. Możliwość podłączenia kilku do szyny I-Bus.

 

 

 

 

Air2-IR100 - Pasywny detektor podczerwieni.
Detektor PIR o dwukierunkowej komunikacji. Zasięg chronionego obszaru wynosi do 12m. Air2-IR100C - Detektor PIR o dwukierunkowej komunikacji. Zasięg chronionego obszaru wynosi 20m. Posiada również pionową kurtynę. Urządzenie chronione jest tamperem przeciwko oderwaniu i otwarciu obudowy i pozwala na zdalne dostrojenie czułości bez bezpośredniej ingerencji w detektorze. Urządzenie posiada opcję, która pozwala wyłączyć diodę wskazującą detekcję. Posiada również opcję, która pozwala na działanie urządzenia tylko wtedy, gdy partycja do , której należy jest uzbrojona, w ten sposób oszczędzając znacznie baterię.

 

 

Air2-MC100 Kontaktron (bezprzewodowy).
Nazwanie tego urządzenia kontaktronem jest w pewnym stopniu uproszczeniem. Urządzenie zapewnia 2 magnesy oraz posiada 2 terminale, które mogą być skonfgurowane indywidualnie jako wejściowe lub wyjściowe. Skonfgurowanie terminali jako wejścia zapewnia standardowe zarządzanie liniami (NO, NC, pojedyncza parametryzacja; podwójna parametryzacja) oraz pozwala bezpośrednio podłączyć detektory wstrząsu i rolet. Skonfgurowanie linii jako wyjściowych oferuje obciążenie do 150mA (otwarty kolektor). Alarmy wychodzące z kontaktrona oraz z dwóch linii będą sygnalizowane oddzielnie w centrali. Urządzenie posiada opcję zamiany "nieużywanych" kontaktronów na ochronny tamper magnetyczny. Urządzenie chronione jest także tamperem przed oderwaniem i otwarciem obudowy. Dostępne są w kolorze białym lub brązowym.

Air2-KF100 Pilot zdalnego sterowania.
Poprzez używanie kanału dwukierunkowej transmisji z oprogramowaniem do monitorowania, pilot KF100 ma możliwość wytwarzania sygnałów zwrotnych na wskaźniku diodowym. Posiada 4 przyciski sterujące, które mogą być zaprogramowane w centrali. To zdalne urządzenie pozwala użytkownikowi na przykład na uzbrojenie/rozbrojenie systemu antywłamaniowego oraz otworzenie/zamknięcie bramy czy włączenie/wyłączenie światła. Posiada także dżwiękowy sygnał zwrotny, który oznajmia o pomyślnym rezultacie żądanej operacji. KF100 posiada opcję blokady przycisków, która chroni go przed przypadkowym ich naciśnięciem.

 

Ekran dotykowy Alien

 

 

  Alien – to nowy szyfrator z ekranem dotykowym na który czekał rynek security. Alien to maksimum prostoty i przejrzystooeci – te dwie rzeczy zawsze są obecne i lubiane zarówno przez instalatorów jak i użytkowników. Urządzenie daje łatwy w użyciu, intuicyjny interfejs dla szybkiego wybierania funkcji, interaktywnych wejść oraz dużo więcej. Alien oferuje proste operowanie – wszystkie pojawiające się na ekranie napisy są duże, dobrze zdefiniowane bez wątpliwości do jakiej funkcji się odnoszą. Mamy również możliwość pokazania użytkownikowi sygnalizacji usterek, alarmów lub innych nietypowych zachowań. A więc użytkownik nigdy nie będzie w sytuacji w której nie będzie wiedział co należy zrobić ponieważ Alien jest w stanie dopomóc mu w każdej sytuacji.

Alien to integracja funkcji alarmowych i sterowania automatyką budynku. Wystarczy dotknąć ekranu by uzbroić lub rozbroić system albo zablokować część systemu, możemy również zainicjować wykonanie dowolnego, zaprogramowanego wcześniej, scenariusza.

Z dużą łatwością użytkownik może otrzymać żądane informacje o stanie systemu (linie, wyjścia) oraz o pamięci zdarzeń. Faktem jest, że posługiwanie się Alienem przypomina korzystanie ze smartphona i podobnie Alien oferuje użytkownikowi wiele różnych funkcji, które można personalizować zgodnie z osobistymi wymaganiami użytkownika. Alien zapewnia możliwości zmiany pulpitu (3 opcje – wersja podstawowa, elegancka i delikatna) i pozwala użytkownikowidobrać tło z jednym lub wieloma obrazami. Obok jest możliwość wyświetlenia suwaków jasności i kontrastu. Urządzenie oferuje również ustawienie przenikania (transparentności) w celu uzyskania ciekawszego efektu graficznego. Zintegrowane mikrofon i głośnik pozwalają na różne funkcje głosowe jak przewodnik głosowy przy uzbrajaniu i rozbrajaniu systemu jak również interkomu pomiędzy dwoma lub więcej takimi urządzeniami. Alien posiada również wbudowany czytnik zbliżeniowy oraz czujnik temperatury. Alien pozwala na odczyt temperatury panującej aktualnie w pomieszczeniu oraz zarządzanie nią funkcją termostatu (ustawienie ręczne, tygodniowe lub dzienne). Czytnik zbliżeniowy akceptuje karty lub breloki bez potrzeby pamiętania i używania kodu.

Alien posiada również czytnik kart microSD (max do 16GB) z możliwością zapisania zdjęć i obrazków, które mogą zostać wykorzystane jako cyfrowa ramka zdjęciowa. Do programowania urządzenia konieczne jest oprogramowanie SmartLeague (to samo jak w przypadku central SmartLiving). Ale Alien posiada również port USB, poprzez który pozwala użytkownikom na modyfikację plików na karcie microSD. USB służy również do programowania centrali SmartLiving do której Alien jest podłączony. Taka metoda oznacza, że instalator nie musi otwierać centrali, aby się podłączyć z komputerem bo może to zrobić bezpośrednio z Aliena. Tutaj ma dwie możliwości – wykorzystać Alien jako klawiaturę i uzyskać dostęp do menu programowania lub poprzez USB z wykorzystaniem SmartLeague. Połączenie pomiędzy centralą SmartLiving a Alienem uzyskano poprzez tradycyjną magistralę I-BUS co pozwala podłączyć ekran Alien do wszystkich typów central SmartLiving.
W ofercie INIM-a są dwa modele Alien – Alien/S to 4,3" ekran, Alien/G posiada ekran o przekątnej 7". Alien/S montowany jest natynkowo natomiast Alien/G może być montowany natynkowo jak i podtynkowo. Obudowy obu wersji urządzeń dostępne są w kolorze białym i czarnym. Istnieje również możliwość ściągnięcia sobie darmowej aplikacji na urządzenia mobilne. Oprogramowanie AlienMobile jest dostępne zarówno dla platformy Android (dostępne na stronie play.google.com) oraz Apple (dostępny na stronie itunes.com).

ZamknijNa tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.