Pomiary elektryczne

Pomiary elektryczne

  • pomiary ochrony przeciwporażeniowej (skuteczności zerowania),
  • pomiary rezystancji izolacji obwodów I- i III-fazowych
  • zabezpieczeń różnicowoprądowych
  • pomiary stanu instalacji odgromowej (pomiar rezystancji uziemienia)

Przegląd instalacji pięcioletni

  • pełny zakres pomiarów
  • kompleksowa obsługa.

Przegląd instalacji powinien obejmować jej oględziny, pomiary i próby eksploatacyjne (pomiary skuteczności przeciwporażeniowej), sprawdzenie ciągłości przewodów ochrony przeciwporażeniowej. Podczas przeprowadzania oględzin należy w szczególności sprawdzić stan widocznych cześci przewodów, izolatorów, ich zamocowanie, stan dławików w miejscu wprowadzenie przewodów do skrzynek przyłączeniowych, odbiorników energii elektrycznej i osprzętu a także stan osłon przed mechanicznymi uszkodzeniami przewodów, stan ochrony przeciwporażeniowej, gotowość ruchową urządzeń zabezpieczających, automatyki, sterowania a także stan napisów informacyjnych i ostrzegawczych oraz oznaczeń i ich zgodność z dokumentacją techniczną. 

ZamknijNa tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.